भाइरस नमूना ट्यूब (VTM)

  • Disposable Sampling Tube

    डिस्पोजेबल नमूना ट्यूब

    यस उत्पादनलाई घाँटी वा नाक स्रावबाट भाइरस पत्ता लगाउने नमूनाहरू स to्कलन गर्न प्रयोग गरिन्छ, र स्वाब नमूनाहरू संस्कृति माध्यममा राखिनेछ, जुन भाइरस पत्ता लगाउने, संस्कृति र पृथकीकरणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

+86 15 १9 10 १०6२7575759